Logopedisten

In de praktijk zijn 4 logopedisten werkzaam. Iedere medewerker heeft haar eigen affiniteit met deelgebieden van de logopedie en haar eigen specialisaties.

Yolanda Simons ( praktijkhoudster ):

"In ben in 1982 afgestudeerd aan de Opleiding Logopedie te Hoensbroek. Ik heb eerst op een ZMLK-school en op een VMBO-MLK gewerkt in Veghel. In 1983 ben ik gestart met mijn praktijk in Veghel en tegelijkertijd als logopediste in de diagnosegroep van Sint Marie te Eindhoven, waar ik 9 jaar heb gewerkt en waar ik heel veel ervaring heb opgedaan bij jonge kinderen met complexe spraak-taalproblemen. Ik heb daar geleerd de ontwikkeling van een kind in een breder perspectief te plaatsen en holistisch te denken. In1992 ben ik fulltime in de praktijk gaan werken. Ik heb ruime ervaring in het werken met zowel kinderen als volwassenen. Ik ben een allround logopediste met verschillende specialisaties. Mijn interesse gaat uit naar kinderen met complexe articulatiestoornissen tgv. schisis en dyspraxie en naar kinderen en volwassenen met stemproblemen die in aanmerking komen voor adem-stemtherapie en laryngeale facilitatie ( voor specifieke keel- en slikklachten ). Daarnaast heb ik me gespecialiseerd in CI ( Cochleaire Implantatie ) bij mensen met een zeer ernstig gehoorverlies. Ik heb me gespecialiseerd in stotteren en sta geregistreerd in het stotterregister. Ik werk aan het belangrijkste wat een mens bezit, nl. de communicatie. Iets wat zo vanzelfsprekend lijkt, maar niet vanzelfsprekend is voor iedereen."Jose Simons

"Ik ben in 2002 afgestudeerd aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. In het laatste jaar van de opleiding heb ik in deze praktijk stage gelopen en in 2003 ben ik hier komen werken. Mijn werkervaring bestaat uit het behandelen van de meest voorkomende stoornissen (taal, spraak), maar m.n. ook stemproblemen (o.a. laryngeale facilitatie ). Ik ben twee en een halve dag werkzaam in deze praktijk en daarnaast werk ik ook elders in een praktijk.."

Dyonne Speetjens

"Ik ben in januari 2010 afgestudeerd aan de opleiding logopedie in Eindhoven. Ik heb mijn afstudeerstage in deze praktijk met succes afgerond. Sindsdien ben ik daar werkzaam. Ik heb inmiddels verschillende cursussen gevolgd, onder andere; meertalige taalontwikkeling, woordvindingsproblemen bij afasie, NMG ( Nederlands Met Gebaren ), Hodson en Paden, DGM en autisme of gewone communicatieproblemen. Ik werk vooral met kinderen met taal en spraakstoornissen. Maar daarnaast vind ik het ook geweldig om met volwassenen te werken. Ik ben 4 dagen in de week werkzaam in deze praktijk, van dinsdag t/m vrijdag."
Linda Attevelt

"Ik ben in februari 2020 afgestudeerd aan de HAN in Nijmegen. In mijn laatste jaar heb ik stage gelopen in deze praktijk en nu ben ik hier anderhalve dag werkzaam. Daarnaast werk ik ook nog in een andere praktijk. Ik werk vooral met kinderen met spraak- en taalproblemen, maar mijn interesse gaat ook uit naar stem. Ik heb me gespecialiseerd in Orale Myofunctionele Therapie (OMFT).

Ik vind het leuk om op zoek te gaan naar creatieve manieren om de behandelingen te geven. Zo leren de kinderen spelenderwijs en ik denk dat dat de fijnste manier is om te leren."